Поръчки

Приемат се поръчки на място по телефон, факс, имейл и чрез куриер с изпратен чертеж или мостра

Доставка с куриер

Срокове на изпълнение:

- Обикновенна поръчка - 10 работни дни; 

- Бърза поръчка -3 работни дни

- Експреснапоръчка - 24 часа